Een pauselijk avontuur in Amman

Nieuws
Een pauselijk avontuur in Amman

De Nederlandse student Niko studeert in Jeruzalem en woonde de Mis met paus Franciscus bij in de Jordaanse hoofdstad Amman. In dit artikel volgt zijn...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (augustus 2014)

Brief van de prelaat (augustus 2014)

De prelaat nodigt ons uit te strijden om de dagelijkse schermutselingen te overwinnen. Deze extra inspanning is een training om ook in de laatste strijd te overwinnen, die ons de poorten van de eeuwige vreugde zal openen.

Dagelijkse tekst

“De God in wie wij geloven, is niet een ver verwijderd Wezen”

Beschouw het mooiste en grootste van deze aarde..., dat wat het verstand en de andere vermogens behaagt..., en dat wat ontspanning en vermaak is voor het lichaam en de zinnen... En beschouw de wereld en de andere werelden, die 's nachts schitteren: het heelal. - En dát, samen met alle vervulde wensen van het hart..., is niets waard, is nog minder dan niets, vergeleken bij die God van mij, - van jou! Die oneindige schat, allerkostbaarste parel; Hij, vernederd, slaaf geworden, die zichzelf ontledigd heeft...

... door het bestaan van een dienstknecht op zich te nemen in de stal, waar Hij geboren wilde worden. In de werkplaats van Jozef, in het lijden en in de smadelijke dood... en in de dwaasheid van zijn Liefde in de Heilige Eucharistie. (De Weg, 432)

Eerbiedig moeten wij deze verborgen God aanbidden (vgl. Adoro te devote, hymne van de H. Thomas van Aquino): het is dezelfde Jezus Christus die geboren werd uit de Maagd Maria; dezelfde die leed en geslachtofferd werd...