De kracht van zuurdesem

Huwelijk en gezin
De kracht van zuurdesem

“Wanneer we ernaar streven ons specifieke beroep, onze particuliere gezinssituatie en onze dagelijkse werkzaamheden te heiligen, heiligen we niet...

Door Maria naar Jezus

Geloofsleven
Door Maria naar Jezus

Homilie van de heilige Jozefmaria gehouden op 4 mei 1957 ter gelegenheid van de Mariamaand mei. ​ De tekst is te lezen op escrivaworks.nl en werd...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (augustus 2016)

Brief van de prelaat (augustus 2016)

"Maria, onze Moeder, nodigt ons uit om met vreugde en totale edelmoedigheid te strijden om aan Gods oproep te beantwoorden", zegt de prelaat in zijn brief van augustus. Daarnaast staat hij in deze brief stil bij een van de geestelijke werken van barmhartigheid, namelijk het geduldig verdragen van andermans gebreken".

Dagelijkse tekst

“Hoe staat het met je bewustzijn van Gods tegenwoordigheid?”

Je hebt geen innnerlijk leven: omdat je in je gebed niet de zorgen van de mensen om je heen en hun zieleheil betrekt; omdat je niet je best doet om de zaken duidelijk voor je te zien en concrete voornemens te maken en ten uitvoer te brengen; omdat je geen bovennatuurlijke visie hebt op je studie, je werk, je gesprekken, je omgang met anderen. Hoe staat het met je bewustzijn van Gods tegenwoordigheid, want dat moet toch het gevolg en de uiting van je gebedsleven zijn? (De Voor, 447)

Telkens als we in ons binnenste het verlangen voelen onszelf te verbeteren, met meer edelmoedigheid te beantwoorden aan wat de Heer van ons vraagt, elke keer als we een gids, een heldere ster zoeken om ons de weg te wijzen tot een christelijk leven, brengt de Heilige Geest ons deze woorden uit het evangelie in herinnering: Hij leerde hun in een gelijkenis dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen (Luc 18, 1). Het gebed is het fundament van alle bovennatuurlijke arbeid. Met het...