Saxum in de wereld

Saxum in de wereld

Deze vijf minuten durende video gaat over de wereldwijde impact die conferentieoord Saxum in het Heilige Land al voor de opening ervan heeft.

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (31 januari 2017)

Brief van de prelaat (31 januari 2017)

Eerste pastorale brief van Mgr. Fernando Ocáriz aan de gelovigen van het Opus Dei. In deze brief herinnert hij aan Mgr. Javier Echevarría en blikt hij terug op alles wat er gebeurd is sinds afgelopen 23 januari. Ook bedankt hij voor alle gebeden.

Dagelijkse tekst

“Wij zijn allen broeders!”

De Apostel schreef ook dat “er geen onderscheid is tussen heiden en jood, besnedene en niet-besnedene, barbaar en scyth, slaaf en vrije, maar dat Christus alles is in allen”. Deze woorden gelden vandaag nog net zo als gisteren: voor de Heer bestaan er geen verschillen in land, ras, klasse, staat - Ieder van ons is in Christus opnieuw geboren, om een nieuw schepsel te zijn, een kind van God: wij zijn allen broeders en moeten ons broederlijk gedragen! (De Voor, 317)

Voor hen die honger hebben naar vrede herhalen wij met sint Paulus: Christus is onze vrede, pax nostra (Ef. 2, 14). Hen die de waarheid zoeken moeten wij eraan herinneren dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is (vgl. Joh. 14, 6). De zoekers naar eenheid brengen wij bij Christus, die bidt dat wij consummati in unum zijn, de volmaakte eenheid bezitten (Joh. 17, 23). Honger naar rechtvaardigheid moet ons brengen bij de bron van de eenheid onder de mensen, namelijk de kennis dat wij allen...