De kracht van zuurdesem

Huwelijk en gezin
De kracht van zuurdesem

“Wanneer we ernaar streven ons specifieke beroep, onze particuliere gezinssituatie en onze dagelijkse werkzaamheden te heiligen, heiligen we niet...

Door Maria naar Jezus

Geloofsleven
Door Maria naar Jezus

Homilie van de heilige Jozefmaria gehouden op 4 mei 1957 ter gelegenheid van de Mariamaand mei. ​ De tekst is te lezen op escrivaworks.nl en werd...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (augustus 2016)

Brief van de prelaat (augustus 2016)

"Maria, onze Moeder, nodigt ons uit om met vreugde en totale edelmoedigheid te strijden om aan Gods oproep te beantwoorden", zegt de prelaat in zijn brief van augustus. Daarnaast staat hij in deze brief stil bij een van de geestelijke werken van barmhartigheid, namelijk het geduldig verdragen van andermans gebreken".

Dagelijkse tekst

“Daarna opnieuw beginnen”

Het overtuigd zijn van je inferieure kwaliteit - dat is namelijk zelfkennis - zal een bovennatuurlijke reactie in je teweegbrengen. Hoe langer hoe meer zullen vreugde en vrede in je ziel wortel gaan schieten als je vernederd wordt, geminacht, belasterd. In die gevallen zul je na je fiat - Heer, Uw Wil geschiede! - moeten denken: “Is dat alles wat hij heeft gezegd? Het is duidelijk dat hij me niet kent, anders zou hij het daar niet bij hebben gelaten.” Omdat je ervan overtuigd bent dat je een slechtere be...

...handeling had verdiend, zal je dankbaar zijn tegenover die persoon en blij zijn met wat een ander verdriet zou doen. (De Voor, 268)

Voortdurend ervaren we ons persoonlijk gebrek aan doeltreffendheid. Maar soms lijkt het of al die dingen zich opstapelen tot een steeds hogere berg, opdat we ons bewust worden van onze nietigheid. Wat moeten we dan doen?

Expecta Dominum (Ps 27, 14 (Introïtus van de Mis)), vertrouw op de Heer; leef uit de hoop —is de raad van...