Nieuws van de paus

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (14 februari 2018)

Brief van de prelaat (14 februari 2018)

“Laten we Hem danken, want alles is van Hem”. De prelaat noemt zijn reis naar Brazilië, en het leven van overgave die de beide verjaardagen van vandaag weerspiegelen; daarbij valt deze dag samen met het begin van de Veertigdagentijd.

Dagelijkse tekst

“Er is geen reden waarom Kerk en Staat met elkaar zouden moeten botsen”

Het is niet waar dat er een tegenstelling bestaat tussen goed katholiek zijn en het trouw dienen van de burgermaatschappij. Zoals er ook geen reden is waarom Kerk en Staat met elkaar zouden moeten botsen in de wettige uitoefening van ieders eigen gezag, bij het vervullen van de opdracht die God hun heeft toevertrouwd. Wie het tegendeel beweert, liegt. Ja: liegt! Dat zijn dezelfden die, uit verering van een valse vrijheid, de katholieken – vriendelijk – zouden willen verzoeken naar de catacomben terug te ...

...gaan. (De Voor, 301)

Aan jullie de taak om overal een echte lekenmentaliteit te verspreiden, die tot drie conclusies moet leiden:

- je moet eerlijk genoeg zijn om je persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen;

- je moet christen genoeg zijn om ook die broeders in het geloof te respecteren die in kwesties waarover je van mening kunt verschillen, andere opvattingen hebben dan jijzelf;

- je moet katholiek genoeg zijn om je niet van...