Saxum in de wereld

Saxum in de wereld

Deze vijf minuten durende video gaat over de wereldwijde impact die conferentieoord Saxum in het Heilige Land al voor de opening ervan heeft.

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (31 januari 2017)

Brief van de prelaat (31 januari 2017)

Eerste pastorale brief van Mgr. Fernando Ocáriz aan de gelovigen van het Opus Dei. In deze brief herinnert hij aan Mgr. Javier Echevarría en blikt hij terug op alles wat er gebeurd is sinds afgelopen 23 januari. Ook bedankt hij voor alle gebeden.

Dagelijkse tekst

“Zoek dikwijls omgang met de Heilige Geest”

Zoek dikwijls omgang met de Heilige Geest, de Grote Onbekende. Hij is het die jou moet heiligen. Vergeet niet dat je een tempel van God bent. - De Trooster is in het binnenste van je ziel: luister naar Hem en volg gewillig Zijn ingevingen op. (De Weg, 57)

De kracht en de macht van God geven een nieuwe glans aan het aanschijn der aarde. De heilige Geest staat de Kerk van Christus voortdurend bij, opdat ze altijd en in alles het verheven teken voor de volkeren zal zijn, het teken dat de mensen de goedheid en de liefde Gods verkondigt (vgl. Jes. 11, 12). Hoe we ons ook in het nauw gedreven voelen, wij mensen mogen met vertrouwen opzien naar de hemel en vol vreugde zijn; want God bemint ons en bevrijdt ons van onze zonden. De tegenwoordigheid en...