Een pauselijk avontuur in Amman

Nieuws
Een pauselijk avontuur in Amman

De Nederlandse student Niko studeert in Jeruzalem en woonde de Mis met paus Franciscus bij in de Jordaanse hoofdstad Amman. In dit artikel volgt zijn...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (juli 2014)

Brief van de prelaat (juli 2014)

De prelaat stelt voor naast intensiever gebed ook werken van barmhartigheid te doen om ons voor te bereiden op de zaligverklaring van Álvaro del Portillo.

Dagelijkse tekst

“Hij zal je zijn kracht geven”

Neem in periodes van uitputting, van tegenzin, vol vertrouwen je toevlucht tot de Heer en zeg Hem zoals die vriend van ons: “Jezus, U moet maar zien wat U doet... ik ben al moe, voordat ik aan de strijd begin.”- Hij zal je zijn kracht geven. (De Smidse, 244)

Wat het fundament van onze trouw is?

Ik kan in een paar woorden samenvatten dat die gebaseerd is op de liefde tot God waardoor wij alle hindernissen overwinnen: het egoïsme, de hoogmoed, de vermoeidheid, het ongeduld...

Een mens die liefheeft treedt zichzelf met de voeten; voor hem staat vast dat hij niet voldoende weet lief te hebben, zelfs als hij met hart en ziel bemint. (De Smidse, 532)

Jezus, die een verlangen in ons heeft aangestoken, komt ons tegemoet en zegt indien...