Pastorale brieven

Brief van de prelaat (november 2016)

Brief van de prelaat (november 2016)

Met het oog op de naderende sluiting van het Jaar van Barmhartigheid moedigt de prelaat ons aan om "persoonlijk de barmhartigheid van God aan te nemen en zo de anderen aan te nemen: leeft gericht op hen".

Dagelijkse tekst

“Zing voor de Onbevlekte Maagd”

De almachtige en alwetende God moest zijn Moeder kiezen. Wat zou jij doen als je je moeder had moeten kiezen? Ik denk dat jij en ik onze eigen moeder hadden gekozen en haar hadden overladen met alle genaden. Dat deed God. Na de Allerheiligste Drieëenheid komt Maria daarom op de eerste plaats. De theologen ontvouwen een logische redenering voor deze opeenstapeling van genade, en voor de onmogelijkheid dat zij onderworpen zou zijn aan de macht van de duivel: het was passend, God kon het doen en dus deed ...

...Hij het. Dat is de verklaring. Het is de duidelijkste verklaring waarom God zijn Moeder, vanaf het allereerste ogenblik, omgaf met alle voorrechten. Zo is zij: mooi, zuiver, rein naar ziel en lichaam! (De Smidse, 482)

Je bent volmaakt mooi, er is geen smet op je! - Een gegrendelde hof ben je, mijn zuster, Bruid, een gegrendelde hof, een verzegelde bron. - Veni: coronaberis. - Kom, je zult gekroond worden (Hoogl. 4, 7,12.8).

Ook jij en ik zouden haar tot...