Jaargedachtenis overlijden Mgr. Javier Echevarría

Voor de ouderen

Van de paus
Voor de ouderen

Deze maand vraagt de paus ons om te bidden voor de ouderen. Van wie zullen we meer leren dan van hen die het langst hebben geleefd? Laten we voor hen...

Advent

Teksten voor gebed
Advent

De Advent. Wat een mooie tijd om ons verlangen, ons hunkeren, ons uitzien naar de komst van Christus te vernieuwen; naar zijn dagelijkse komst in je...

Nieuws van de paus

Voor de ouderen

Voor de ouderen

Deze maand vraagt de paus ons om te bidden voor de ouderen....

Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (1 november 2017)

Bericht van de prelaat (1 november 2017)

Ja, het is mogelijk om gelukkig te zijn te midden van onzekerheden, problemen en zorgen. Laten we de vreugde van God aan iedereen doorgeven.

Dagelijkse tekst

“Wie gehoorzamen wil moet nederig zijn”

Als je leiding geeft, moet je dat met tact doen zonder te vernederen; met respect voor het verstand en de wil van degene die gehoorzaamt. (De Smidse, 727)

Hij spreekt ook dikwijls door andere mensen. Het kan dat we dan een soort aandrang voelen om niet te gehoorzamen omdat we hun gebreken zien, of denken dat ze niet goed op de hoogte zijn, of misschien niet alle kanten van het probleem hebben begrepen. Dit alles kan een goddelijke bedoeling hebben, want God legt ons geen blinde gehoorzaamheid op, Hij verwacht juist een intelligente gehoorzaamheid. We moeten daarom de verantwoordelijkheid voelen anderen met het licht van ons verstand te helpen....