Vier dagen in Ierland

Van de prelaat
Vier dagen in Ierland

Hoogtepunten van de eerste pastorale reis van Mgr. Fernando Ocáriz als prelaat van het Opus Dei naar Ierland (18-21 april 2017). Engelstalige video...

Nieuws van de paus

Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (10 oktober 2017)

Bericht van de prelaat (10 oktober 2017)

De trouw van een christen is een dankbare trouw, want we zijn niet trouw aan een idee maar aan een Persoon: «Jezus, hoe goed bent U, hoe goed!».

Dagelijkse tekst

“Mij een kind van God te voelen vervult mij met hoop”

Misschien bestaat er in het leven van de mensen niets droevigers dan de misleidingen die het gevolg zijn van het verdwijnen van de hoop of van een vervalste hoop die zich aandient met een perspectief dat niet de Liefde op het oog heeft, die verzacht zonder te verzadigen. (Vrienden van God, 208)

Als wij van onze tijdelijke werken absolute doeleinden maken door uit ons blikveld onze eeuwige rustplaats en het doel waartoe wij geschapen zijn —de Heer beminnen en loven en Hem later bezitten in de Hemel— te ontnemen, veranderen de schitterendste bedoelingen in verraad, zelfs in een middel dat schande over de schepselen brengt. Herinner u de oprechte en beroemde uitroep van de heilige Augustinus die zoveel bitterheid heeft ervaren, toen hij God niet kende en het geluk verre van Hem zocht:...