Pastorale brieven

Brief van de prelaat (december 2016)

In de brief van december schrijft mgr. Echevarría over de Advent: "Het risico bestaat dat de drukte om ons heen ons bijna zonder dat wij het beseffen in verwarring brengt en dat wij daardoor uit het oog verliezen dat de Heer heel dichtbij is".

Dagelijkse tekst

“Wij moeten de voetsporen van Christus volgen”

Onze status als kinderen van God zal ons ertoe aanzetten - ik herhaal het opnieuw - om bij alle menselijke activiteiten een contemplatieve geest te hebben; om licht, zout en gist te zijn, door het gebed, de versterving, de vorming in de leer en de deskundigheid in ons beroep. Dit programma zullen we realiseren: naarmate we meer in de wereld zijn, zullen we meer in God opgaan. (De Smidse, 740)

Wij bezien de wereld niet met een treurig gezicht. De beschrijvers van heiligenlevens die koste wat kost bij de dienaren van God buitengewone trekken wilden zien, en wel vanaf het eerste kindergehuil, hebben zonder het te willen de catechese een slechte dienst bewezen. (...)

Wij hebben nu met de hulp van God, in de loop van de schijnbaar altijd eendere dagen, een spatium verae poenitentiae leren ontdekken, een tijd van echte boete. Op die ogenblikken besluiten wij ons leven te beteren:...